Rozsah projektové dokumentace

Před zahájením prací předáme cenovou nabídku na projekční práce z podkladů a požadavků dodaných potenciálním investorem.

Poté ke každé akci vypracujeme projektovou dokumentaci v 6 paré, případně dle domluvy s investorem.

Projektová dokumentace obvykle obsahuje:

  • Technické zprávy
  • Položkové výpisy materiálu (výkaz výměr)
  • Výkresy - půdorysy, řezy, schéma zapojení, výrobní detaily...
  • Výpočty (tepelné, tlakové ztráty)
  • Katalogové listy hlavních zařízení
Součástí projektové dokumentace jsou položkové výpisy materiálu, díky kterým má zákazník podklad pro výběrové řízení na firmu, která bude akci realizovat.

Kontakt

Projektová kancelář Petr Taflíř - teplovodní vytápění, kotelny, teplovzdušné vytápění a řízené větrání s rekuperací tepla
IČ: 122 05 095

Grešlové Mýto 78

671 56 ZNOJMO

Loc: 49°03'22"N, 15°48'04"E

http://w3w.co/capped.bicycle.gadget

e-mail: petr@taflir.cz

tel.: +420 603 521 641
+420 603 521 641 petr@taflir.cz