Bazény

PROBLÉMY RODINNÝCH BAZÉNŮ BEZ ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

Při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází k plošné kondenzaci vodních par na povrchu stavebních konstrukcí (tepelné mosty) a celém povrchu prosklených stěn a oken – kondenzát vážně poškozuje stavební konstrukce, stéká po zasklení a pro uživatele je neakceptovatelný – průvodním jevem je pak výskyt plísní (např. Cladosporium, Penicillium, Aspergillus versicolor).
V řadě případů nejsou realizované vnitřní parotěsné zábrany, vlhkost proniká dovnitř obvodových zdí, kde kondenzuje a výrazně zhoršuje jejich tepelně-technické vlastnosti – v řadě případů jsou instalovány pouze odvlhčovací kondenzační jednotky, jejichž dosah proudu je však nedostatečný, nepokrývá celý prostor bazénu a dochází k silné kondenzaci a výskytu plísní v nedostatečně provětraném prostoru. Současně se vyskytují vážné problémy z výparů chemické dezinfekce vody (chlor, ozón, halogeny – brom, jód, chloroform).

 

Kontakt

Projektová kancelář Petr Taflíř - teplovodní vytápění, kotelny, teplovzdušné vytápění a řízené větrání s rekuperací tepla
IČ: 122 05 095

Grešlové Mýto 78

671 56 ZNOJMO

Loc: 49°03'22"N, 15°48'04"E

http://w3w.co/capped.bicycle.gadget

e-mail: petr@taflir.cz

tel.: +420 603 521 641
+420 603 521 641 petr@taflir.cz